Μητέρα Μαρία της Οικουμένης ~ Σ’ ευχαριστούμε!

Wave

Ένα θερμό ευχαριστώ από την Άγια Μητέρα μας καθώς το Τσουνάμι της Αγάπης συνεχίζει να εκτυλίσσεται… ‘Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που δώσατε προσοχή στο κάλεσμά μου και που ανταποκριθήκατε στο νεύμα μου να έρθετε και να γίνετε η Αγάπη μου. Όχι μονάχα για να αποδεχθείτε την Αγάπη μου, αλλά και για να γίνετε, να […]

Universal Mother Mary ~ Thank You!

Wave

A sweet thank you from our Divine Mother as the Tsunami of Love continues to unfold… “I come to thank you, all of you for heeding my call – for responding to my beckoning to come and be my Love. Not merely to receive my Love but to become, claim and anchor the Love that […]

REMINDER: 6pm Eastern Time for Tsunami of Love on Lauren Galey’s Healing Conversations

tsunamilogo

Please join us and immerse yourself in the Mother’s Wave of Love at 6:00pm Eastern time. Sign up below! The Universal Mother’s Tsunami of Love continues to roll through our hearts, leaving the debris of old hurts in its wake. So much is coming to the surface for cleansing, but also to be experienced as […]

Universal Mother Mary ~ Calling for a 1,000 Waveriders!

Wave

My beloved children I am beckoning you to come and open your hearts to the Tsunami of Love. I have heard your pleas for change, for opening, for Ascension. Do not hesitate or drop down into fear that the miracle of Love is not possible. I AM LOVE. I AM ONE. And sweet angels, I […]

Marie, Mère Universelle Venez surfer la vague ! Dès maintenant.

Wave

Bouquets of gratitude to Isablelle, Patrick and Luisa for making this critical channeling available to everyone in French. Salutations je suis Marie – La Mère Universelle, la Mère de l’Espoir, la Mère du Changement, la Mère de la Constance, la Mère de l’Amour. Mon enfant, ne crois-tu pas que je peux faire des miracles ? […]

Mensagem de María, a Mãe Universal: “Venham e subam agora mesmo para esta onda de Amor”

Wave

It is with incredible gratitude to Maria Luísa de Vasconcellos that we are able to post this beautiful message from the Mother in Portuguese. We are united in heart! Saudações, Eu sou María, a Mãe Universal, a Mãe da esperança, a Mãe da Mudança, a Mãe da Constância, a Mãe do Amor. Meus filhos, vocês […]

Mensaje de María, la Madre Universal: “Vengan y suban ahora mismo a esta ola de Amor”

Wave

Thank you Luisa and Claudio for making this translation of this important message available in Spanish! Saludos Yo soy María, la Madre Universal, la Madre de la esperanza, la Madre del Cambio, la Madre de la constancia, la Madre del Amor. Hijo mío, ¿no crees que puedo hacer milagros? Si eso es lo que crees, […]

Universal Mother Mary – Come Ride the Wave! Right Now.

Wave

Greetings I am Mary – Universal Mother, Mother of Hope, Mother of Change, Mother of Constancy, Mother of Love. Child, do you not believe I can create miracles? If this is your belief then it is time for it to be washed away – it is time for all the lack belief system of humankind […]

The Neptune Hoovers

Neptune

God bless Steve Beckow for translating my morning walk into something truly worth sharing! Linda Dillon was walking her pet dog, Eliza, when she looked up and saw the mothership, the Neptune, on the horizon. She whipped out her iPhone and took a picture.

Love Has No Second by Steve Beckow

tsunamilogo

Having said that certain natural things are metaphors pointing to the Divine or the process of realizing It, I now feel the need to say as well that certain Divine things seem to have no metaphors.

The Tsunami of Love and Abundance, by Kathleen Willis

Wave

Everyday brings more clarity. This morning I see the connection between the Tsunami of LOVE and Abundance. The Tsunami of Love is creating the NEW by washing away the old. . . and anchoring in the Love.

The Tsunami of Love Livestream – June 8, 2014 @ 1 – 2:30 p.m.

tsunamilogo

The Tsunami of Love has begun in earnest and is being experience in various ways by people all over Gaia. The purpose of this broadcast is to come together in community, unite in heart and receive the next downloads updates and messages on this precious gift from the Divine Mother.

Love is the Way by Steve Beckow

Wave

I’ve just had a spiritual experience that I made notes of as it happened. Thank heavens, I did. I was just lying down reading something. Had I not written it down, I’m not sure that I’d have remembered it.

The Agony and the Normalcy by Steve Beckow

To reassure those who may not be feeling love at this time in the Tsunami, in keeping with my commitment to go through Ascension publicly, I can tell you that this time for me has been utter hell. Last week it was existential loneliness. This week it was worse.

Jesus Sananda’s Easter Message

1962848_693419074051617_728455609_n

Yeshua has guided me this wonderful Easter morning to post this message from 2007. It’s amazing how the channelings are timeless and how appropriate this sweet message from Jesus Sananda about the continuity of life and Love is right now. Enjoy!

The Tsunami of Love: An Urgent Appeal

tsunamilogo

The following is an urgent appeal from a dedicated and marvelous group of volunteers working with the Council of Love. The Tsunami of Love is the Universal Mother’s gift for all of humanity to consciously and joyously embrace the totality of our divinity; to be the Love.This momentous shift is close at hand, and the […]

Tsunami of Love Meditation

tsunamilogo

The Council of Love’s meditation to guide you in anchoring your sacred self in the Divine Mother’s Tsunami of Love is posted on youutube. The link is: https://www.youtube.com/watch?v=tGt8Lo2aacQ.

Archangel Gabrielle: Ascension to A Higher Octave ~ A Game Changer

As part of the incredible shifts that are happening right now I share with you the channeling from Archangel Gabrielle to the New You Webinar group on the most significant change in our Ascension process – or our understanding of the Ascension process. Are you ready to join us?

Let Go, Let Go, Let Go ~ Steve Beckow

tsunamilogo

A wonderful insight from GAOG and Steve Beckow. When the tsunami of love begins, and we expect it soon, how are we to respond to it?

Archangel Raphael speaks of our capacity to heal…

Who are you and are you willing, are you willing, my brothers and sisters, to truly be who you are in the substantial lineage, in the totality of your energy fields, in your unique place in and on the grid, in and part of the Mother’s plan; are you willing?

Jesus Sananda ~ Who Are you?

In this Saturday conference call we reviewed how to anchor in the 13th Octave and the heart of Gaia; followed by a powerful channeling of Jesus Sananda taking us back to our original essence form. Get comfy, anchor in your heart and enjoy!

Universal Mother Mary ~ I Love You!

575469_311126035624982_179181975486056_759054_1209372089_n

A beautiful audio channeling from the Divine Mother on the continuing theme of sacred partnerships on this mornings Saturday conference call.

Lift Your Spirit Special: “Who Is the New You?” This Sunday. With Linda Dillon

Lift Your Spirit is back – with a special edition of the show, presented and produced by Stephen Cook, going live THIS Sunday, July 28.

What Is Nova Earth by Gaia

Gaia came to me in in all the splendor of her sacred silence. The sacred silence that we often don’t listen closely enough to hear – the long rolling waves in the middle of a majestic ocean, the silence of the forest before the birds awaken, the silence of an autumn leaf turning from gold […]

Universal Mother Mary ~ Nurture Your Divine Feminine

Greetings, I AM Mary, Universal Mother, Mother of All, Mother of you, Mother of nurturing, Mother of change, Mother of consistency. There is nothing more necessary right now in your time and space, my beloved ones, than the nurturing of your Divine Feminine within and without.

I am Love, Change, and Constancy by Steve Beckow

Divine-Mother-3

I’m listening to the Universal Mother’s channeled message through Linda Dillon on April 20, 2013 (1) and some of the things she says beg comment. She begins by calling herself ‘Mother of love, Mother of change and Mother of constancy.” How can she be things which seem contradictory? The Universal Mother (she is not a […]

Creating Heaven on Earth: What’s Next?

A beautiful heart and thought-evoking piece by Steve Beckow of the Golden Age of Gaia. My sentiments about how I feel if this information about Ascension and Nova Earth is all illusion are exactly the same – I wouldn’t trade this journey for the world.

Mother Mary’s Blue Diamond Star of Hope

hubblefindsb

Greetings I am Mary Universal Mother, Mother of Love, Mother of Change, Mother and Creator of the omniverse; Mother of each of thee sweet children. I come to discuss the discovery of the blue diamond star, because it is time dearhearts of each of you to more fully understand the way in which creation takes […]

Mary’s Summer Solstice Message on The Creation Of Nova Earth

novaearthcategoryhead_edited-1

Every now and then the COL manages to grab my attention and guide me back to an old channeling; to a piece that has immediate connection to what it is we, the collective are working on right now. Please, open your hearts and read this message — written in 2003 — a message of such […]

Happy Valentine’s and Nova Earth Day!

Early this morning as I sat quietly at my desk wondering what wish to send out to each of you that would touch your heart on one of my favorite days of the year – and the COL’s all time bestest day ever. I was nudged to look at my archives and post this Valentine’s […]

A Rare Message from Waka’na’taka

Waka’na’taka is Earth’s representative to the Intergalactic Council. Before he assumed this role he was the Keeper of the the  Keepers of the Council Fire of Gaia. He is an ancient being who carries Earth wisdom and vision. The following is an excerpt from a reading that I am posting because of it’s applicability to all […]